معرفی

مشخصات فردی

نرگس دل افروز

نام - نام خانوادگی : نرگس   دل افروز

پست الکترونیکی : delafrooz.n@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پوترای مالزی

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : علم رفتار مصرف کننده با تاکید بر پذیرش نوآوری
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه پوترای مالزی

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1390

عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393

عضو کارگروه تخصصی دوره های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1394

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1394عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیات تحریریه ماهنامه مهندسی مدیریت

 

  • International Editorial Board for the Malaysian Online Journal of Education Management (MOJEM, University Malaysia)


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

نرگس دل افروز
نرگس دل افروز

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^